SC SALINA TURDA SA pentru punctul de lucru Hotel Potaissa, avand calitatea de proprietar, administrator al www.potaissahotel.ro, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, Hotel Potaissa are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Hotel Potaissa se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului www.potaissahotel.ro , prin efectuarea de rezervări a camerelor, apartamentelor, prin completarea formularului de cazare sau prin site-urile de rezervari on-line, etc., asa cum prevăd dispoziţiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecţia datelor personale.

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Colectarea si prelucrarea datelor site Centrul SPA
Colectarea si prelucrarea datelor site Hotel
Cerere stergere date Centrul SPA
Cerere stergere date Hotel Potaissa
Formular cerere persoana vizată

Pentru orice alte detalii referitoare la protectia datelor ne puteti contacta la nr. de telefon +40 364 103 238 sau transmite un email la adresa dpo@salinaturda.ro.