Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

A. INFORMAȚII GENERALE
Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, S.C. SALINA TURDA S.A., procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.
Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Pentru a urmări mai ușor informațiile, ne putem referi la societatea noastră folosind termenii „SALINA TURDA S.A.”, „Potaissa Hotel***”, „Societatea”, „noi”, „nostru”, „noastră”, etc, iar la dumneavoastră folosind termenii „utilizator”, „vizitator”.

Potaissa Hotel*** situat în Turda, P-ța Republicii, nr. 6, jud. Cluj, este deținut și administrat de Societatea SALINA TURDA S.A. cu sediul social în mun. Turda, str. Aleea Durgăului, nr. 7, jud. Cluj, C.U.I. RO26128977, J12/1992/2009, ca persoană juridică cu capital integral public având ca acționar unic Municipiul Turda, prin Consiliul Local al municipiului Turda.
Având în vedere obiectul de activitate al societății noastre desfășurat la punctul de lucru ”Potaissa Hotel”, acela de furnizare de servicii hoteliere de cazare și masă, servicii de întreținere corporală, de agrement și de organizare evenimente cu caracter privat, societatea noastră este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectează direct de la dumneavoastră sau din alte surse în scopul furnizării acestor servicii.
În colectarea acestor date, societatea noastră acționează în calitate de operator de date cu caracter personal și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, tipurile de date personale pe care le colectăm, modul în care utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile dumneavoastră personale, iar prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.

www.potaissahotel.ro este website-ul oficial al Hotelului Potaissa***, administrat de S.C. SALINA TURDA S.A., creat pentru o mai bună informare a utilizatorilor website-ului cu privire la activitățile pe care le desfășurăm, precum și pentru asigurarea unei comunicări eficiente cu clienții sau potențialii clienți din aria noastră de activitate sau care au legătură cu aceasta.
Prin intermediul secțiunilor sale, website-ul oferă accesul utilizatorilor la informații despre: hotel și spațiile de cazare de care dispune, restaurantul Potaissa, informații despre serviciile oferite în cadrul Centrului Potaissa Spa&Wellness, regulamentele interne ce trebuie respectate de clienți pentru buna desfășurare a activității din cadrul hotelului, tarifele practicate, precum și orice alte informații sau știri în legătură cu toate acestea.
În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind serviciile societății.
Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Politica noastră de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator sau utilizator al website-ului S.C. SALINA TURDA S.A.: www.potaissahotel.ro.
S.C. SALINA TURDA S.A. se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor:
o Legalitate, echitate și transparență: prelucrăm datele dumneavoastră legal și corect, suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le utilizăm, iar dumneavoastră sunteți informat corespunzător.
o Controlul vă aparține: în limitele legii, vă oferim posibilitatea de a examina exactitatea datelor personale, actualiza sau șterge datele pe care le-ai împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi.
o Integritatea datelor și limitarea scopului: utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale, scopurile noastre respectând, în toate cazurile, legislația în vigoare. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.
o Securitate: am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

B. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal. Cu toate acestea, vi se va solicita furnizarea anumitor date cu caracter personal în timpul unui proces de înregistrare, pentru contactarea în vederea transmiterii mesajelor/ solicitărilor/ sesizărilor dumneavoastră.
Prin urmare, pentru realizarea scopului de mai sus, colectăm date cu caracter personal prin utilizarea formularului de contact pe care îl regăsiți la secțiunea ”Contact”, fiind necesar să ne furnizați următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele și adresa de e-mail.
Furnizarea informațiilor cu caracter personal prin intermediul formularului nostru de contact nu este o cerință contractuală, dar totuși rețineți că rubricile marcate cu asterisc (*) sunt obligatorii, deoarece avem nevoie de aceste informații pentru a respecta sau a răspunde solicitărilor primite. Alte date sau informații cu caracter personal pe care ni le furnizați la completarea formularului de contact sunt la alegerea dumneavoastră.
Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea contactării și transmiterii mesajelor/solicitărilor/sesizărilor dumneavoastră prin intermediul website-ului.
Suplimentar față de datele cu caracter personal și modalitatea de colectare descrisă mai sus, colectăm date și din alte surse, așa cum este valabil pentru cele mai ulte dintre site-urile web. Astfel, website-ul www.potaissahotel.ro colectează automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal, prin modulele Cookie sau alte tehnologii similare (web beacons, web server logs, s.a). Acestea sunt date statistice referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor noștri, și nu identifică direct o anumită persoană.
Aceste date includ: adresele IP (Protocol Internet), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui website, de exemplu paginile vizualizate, anunțurile pe care ați dat click. Adresa dumneavoastră IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site, pentru a colecta informații demografice și pentru a ne ajuta să înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.
Cookie-urile și alte tehnologii similare ne ajută să îmbunătățim website-ul și să oferim un conținut mai bun și mai personalizat. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe website, vă rugăm să consultați Politica de administrare a modulelor cookie disponibilă pe website-ul nostru.
De asemenea, pe website-ul nostru www.potaissahotel.ro întâlniți și linkuri/adrese de interes sau utile pentru informarea dumneavoastră, care, însă, nu se află sub controlul nostru (de ex: www.google.com, www.facebook.com, www.anpc.gov.ro, www.googlemaps.com etc). Aceste website-uri pot funcționa independent de website-ul nostru și pot avea propriile notificări, declarații sau politici de confidențialitate. Vă recomandăm să le treceți în revistă înainte de a trimite orice informații personale acestor website-uri, pentru a înțelege cum pot fi procesate datele personale în legătură cu aceste website-uri conectate. Nu suntem responsabili pentru conținutul website-urilor care nu ne aparțin sau care nu sunt gestionate de noi, pentru politicile sau practicile de confidențialitate ale altor operatori de date sau pentru modul în care website-urile acestora își gestionează datele, sau pentru serviciile terțelor părți.

C. SCOPURILE PRELUCRĂRII
Punctul de lucru Potaissa Hotel*** al societății SALINA TURDA S.A., prelucrează prin intermediul website-ului date cu caracter personal în următoarele scopuri:
• Informarea utilizatorilor și relația cu clienții, respectiv suportul oferit clienților noștri cu privire la diversele mesaje și solicitări trimise prin intermediul secțiunii dedicate (”Contact”) din cadrul website-ului.
• Formularea răspunsurilor la solicitări, sesizări, reclamații primite online.
• Efectuarea demersurilor înainte de încheierea unui contract între societate și clienți (de ex: pentru încheierea unui contract de servicii de cazare între Societate și persoana vizată).
• Îndeplinirea obligațiilor legale ale societății noastre, în contextul prestării serviciilor de către societatea noastră (obligații financiar-fiscale, întocmirea documentelor financiar-contabile aferente serviciilor pe care le-ați solicitat, efectuarea activităților de gestiune economică, financiară și/sau administrativă a societății).
• Colectarea de informații/solicitarea de opinii de la utilizatori privind gradul de satisfacție al acestora față de serviciile oferite de către societatea noastră.
• Administrarea și întreținerea website-ului, îmbunătățirea experienței oferite pe site, a diverselor analize sau raportări privind modul de funcționare al website-ului sau a preferințelor de consum ale utilizatorilor website-ului.
• Pentru a diagnostica sau remedia probleme tehnice de funcționare a website-ului.
• Pentru protejarea împotriva fraudei și a altor activități ilegale, pentru soluționarea oricăror petiții/plângeri/solicitări ale persoanelor vizate, precum și pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță, soluționarea litigiilor sau investigațiilor în care societatea noastră este parte.

D. TEMEIURILE PRELUCRĂRII
Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:
• Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți parte, sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract, conform art. 6, lin. 1, lit. b) din Regulamentul UE 679/2016 ( în ceea ce privește trimiterea unui mesaj/ solicitare prin intermediul website-ului, efectuarea demersurilor necesare în vederea încheierii unui contract între Societate și persoana vizată, comunicarea unor informații cu privire la solicitările dumneavoastră, încheierea efectivă și executarea contractelor de prestare a serviciilor oferite de societate, etc).
• Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, conform prevederilor art. 6, alin.1, lit. c) din Regulamentul UE 679/2016 (întocmirea facturii, efectuarea activităților financiar-contabile conform normelor fiscale, a efectuării auditului, arhivării, respectarea și aplicarea obligațiilor contractuale și a politicilor interne, gestionarea activității).
• Prelucrarea este necesară în scopul interesului legitim de a îmbunătăți permanent experiența dumneavoastră pe site, pentru securitate (pentru a păstra acest website securizat împotriva fraudei și a altor activități ilegale) și protejarea drepturilor și intereselor societății SALINA TURDA S.A. și ale partenerilor săi colaboratori, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul UE nr. 679/2016.
Furnizarea datelor în acest scop nu este obligatorie, refuzul furnizării datelor nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

E. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SALINA TURDA S.A. prelucrează datele cu caracter personal doar pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate, iar ulterior, pentru respectarea cerințelor legale în vigoare și pentru protejarea drepturilor legale și a intereselor societății noastre.
Imediat după încheierea perioadei aplicabile de stocare, datele vor fi șterse sau distruse.
Informațiile colectate de cookies sunt stocate timp de 12 luni, în vederea realizării de analize și rapoarte legate de performanța website-ului. Ele vor fi șterse ulterior acestei perioade.

F. TRANSMITEREA/DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare SALINA TURDA S.A. poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității societății noastre prin intermediul website-ului, precum furnizori de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), furnizori de servicii financiar-contabile, de servicii de arhivare, de servicii juridice, agențiilor, companiilor cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a serviciilor noastre, precum și organelor fiscale, judiciare sau a altor autorități competente de control ale statului, în baza și limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.
Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.

G. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
• Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține, de la SALINA TURDA S.A., la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către SALINA TURDA S.A. și dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;
• Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la SALINA TURDA S.A., rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete;
• Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la SALINA TURDA S.A., ștergerea datelor dumneavoastă cu caracter personal, însă în acest caz nu veți mai beneficia de posibilitatea de a primi informații prin intermediul adresei de poștă electronică. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care SALINA TURDA S.A. are obligația conform legii să păstreze și să proceseze anumite date cu caracter personal, de exemplu, în cazul solicitărilor de accesare a serviciilor furnizate de către Societate. Datele pot fi șterse în următoarele situații:
– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
– în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
– datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.
• Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține de la SALINA TURDA S.A. restricția de prelucrare, în următoarele cazuri:
1. (i) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră;
2. (ii) procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării;
3. (iii) SALINA TURDA S.A., nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.
Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
• Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către SALINA TURDA S.A. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
• Dreptul la opoziție, reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care SALINA TURDA S.A. are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
• Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau instanțelor competente, atunci când considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către SALINA TURDA S.A.
Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

H. CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL
SALINA TURDA S.A. pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri. Facem tot posibilul pentru a păstra datele dumneavoastră în siguranță. Utilizăm protocoale sigure pentru comunicare și transfer de date (cum ar fi HTTPS), folosim anonimizarea și pseudonimizarea acolo unde este cazul. Monitorizăm sistemele noastre pentru posibile vulnerabilități și atacuri.
Actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu.
Restricționăm accesul la datele dumneavoastră personale, permițând accesul doar acelor angajați care trebuie să cunoască acele informații pentru a vă oferi servicii. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importanța confidențialității și menținerea confidențialității și securității informațiilor dumneavoastră.
Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politica noastră privind încălcarea datelor cu caracter personal. În cazul în care se constată că scurgerea poate duce la vătămări materiale sau nemateriale pentru dumneavoastră (de exemplu: furt de identitate, fraudă sau pierdere financiară), vă vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplină cooperare cu autoritatea competentă de supraveghere despre incidentele de utilizare incorectă sau incursiuni neautorizate în site-ul www.potaissahotel.ro.

I. ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE
Conținutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

J. CUM NE PUTEȚI CONTACTA
Dacă aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la adresa sediului social al societății SALINA TURDA S.A din Turda, Aleea Durgăului, nr. 7, jud. Cluj, sau prin e-mail la: office@salinaturda.eu sau office@potaissahotel.ro.
Datele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: București, Bdul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod poștal 01036, web: www.dataprotection.ro, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Datele de contact ale responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor:
Tel: 0727 923 915
Email: dpo@salinaturda.eu

Versiune publicată la data de: 11.08.2021