SC SALINA TURDA SA pentru punctul de lucru Hotel Potaissa, avand calitatea de proprietar, administrator al www.potaissahotel.ro, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, Hotel Potaissa are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Hotel Potaissa se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului www.potaissahotel.ro , prin efectuarea de rezervări a camerelor, apartamentelor, prin completarea formularului de cazare sau prin site-urile de rezervari on-line, etc., asa cum prevăd dispoziţiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecţia datelor personale.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate,

au următoarele drepturi:

–     dreptul la informare (art.12)
–     dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
–     dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
–     dreptul de opoziţie (art.15);
–     dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
–     dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Hotel Potaissa în conformitate cu scopurile menţionate mai jos. Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie colectate vă rugăm să ne comunicati.

Dacă doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteţi notifica oricând acest lucru la următoarea adresă: SC SALINA TURDA SA, strada Aleea Durgaului nr. 7, Turda, Cluj, Romania sau Hotel Potaissa, strada Republicii, nr.6, Turda, Cluj.

Scopul colectării datelor

Atunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, Hotel Potaissa  le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifica în alt fel:

–    pentru emiterea facturilor de cazare si servicii conexe;
–    pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă pentru nevoile dumneavoastră;
–     pentru  a  vă  confirma  serviciile  pe  care  le-aţi  achiziţionat  în  sistem on-line  şi  a  vă  furniza informaţii suplimentare cu privire la aceste servicii (program de operare etc);
–     înscrierea în programele de fidelizare
–     transmiterii de oferte, mesaje publicitare şi de marketing;
–     informaţii despre promoţii prin poşta şi telefon, SMS, sau alte mijloace de comunicare cu privire la produsele Hotel Potaissa, Complex Balnear Potaissa sau ale firmelor partenere;

Hotel Potaissa poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru conformarea la dispoziţiile legale; protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale Hotel Potaissa şi ale site-ului www.potaissahotel.ro; acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii.

Atunci când, Hotel Potaissa este solicitat să furnizeze date cu caracter personal sau nu se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

 

Colectarea de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele instituţiilor abilitate.

Utilizarea datelor statistice şi a datelor anonime

Hotel Potaissa poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:
–     realizării de rapoarte / analize;
–     realizării de informari în scopuri proprii;
–     publicării, promovării, ofertarii serviciilor oferite de Hotel Potaissa

Pentru orice alte detalii referitoare la protectia datelor ne puteti contacta la nr. de telefon +40 364 103 238 sau transmite un email la adresa office@potaissahotel.ro.